ΒI.ΠΕ.Θ Σίνδου
ΟΤ 39Β, ΟΔ 12Α
ΤΚ. 57022, ΤΘ. 1129
Θεσσαλονίκη
τ. 2310 937699
2310 798945
f. 2310 798946
info@aralfarm.gr